Patron


Jerzy Bolesław Matulewicz

Bł. Jerzy Bolesław Matulewicz-Matulaitis właśc. Jurgis Matulevičius

Urodził się 13 kwietnia 1871 roku w Luginach w rodzinie rolniczej jako ósmy syn Andrzeja i Urszuli Matulewiczów. W wieku 3 lat stracił ojca, a kiedy miał 10 lat zmarła jego matka. Opiekę nad Jerzym przejął jego starszy brat Jan. Uczył się w mariampolskim gimnazjum. Tam zachorował na gruźlicę kości, wykrytą dopiero w grudniu 1899 roku w Kreuznach. Uczył się dalej w Kielcach i Warszawie. W dwudziestym roku życia wstąpił Seminarium Duchownego w Kielcach. Na Akademii Duchownej w Petersburgu uzyskał tytuł magistra teologii moralnej i w 1898 r. otrzymał święcenia kapłańskie, a we Fryburgu Szwajcarskim w lipcu 1902 roku. W latach 1902-1904 nauczał w Seminarium w Kielcach. Na skutek choroby opuścił je i osiadł w Zakładzie Cecylii Plater w Warszawie. Współpracując z ks. Michałem Godlewskim rozwinął działalność społeczną. W latach 1905-1907 był zaangażowany w posługę młodzieży i tworzenie chrześcijańskiej demokracji w Warszawie. W 1907 powołano go do Akademii Petersburskiej i tam zaprzyjaźnił się z ks. Wincentym Sękowskim-Senkusem - ostatnim ze zgromadzenia marianów likwidowanego przez carat. I złożył przed ks. Senkusem śluby zakonne w 1909 postanawiając odnowić zgromadzenie oraz pozyskać nowicjuszy. Otworzył dla nich nowicjat we Fryburgu. Od 1911 do końca życia pełnił funkcję generała. W czasie wojny pracował w Warszawie. W latach 1914-1918 zajmował się działaniami charytatywno-wychowawczymi i wspomaganiem duchowym kapłanów oraz osób zakonnych. Założył tam Zgromadzenie Sióstr Ubogich od Niepokalanego Poczęcia. W 1918 został mianowany przez Benedykta XV biskupem wileńskim. Jest też założycielem Zgromadzenia Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP na Litwie i Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii. Złożył rezygnację z funkcji biskupa w 1925, by zając się zgromadzeniem ale papież Pius XI wówczas mianował go arcybiskupem i powierzył mu stanowisko wizytatora apostolskiego na Litwie. Przyczynił się do poprawy stosunków Litwy z Watykanem organizując nową prowincję kościelną i przygotowując zawarcie konkordatu Zmarł w Kownie 27 stycznia 1927. W 1987 został beatyfikowany przez Jana Pawła II; uważany jest za jednego z patronów Litwy. Podejmowane są starania o kanonizację.

Źródło: www.wikipedia.org

Prośba do Jezusa Chrystusa według bł. o. Jerzego Matulewicza

Panie Jezu, spraw, abym pełniąc Twą wolę coraz bardziej zapierał się samego siebie, a Ciebie coraz więcej miłował. O Jezu, kocham Cię i pragnę kochać. Udziel mi tej łaski, bym miłował cię coraz więcej; odwagi i męstwa, abym dla wywyższenia Twego Imienia i dla dobra Twojego Kościoła nie ugiął się przed żadnymi trudnościami i przeszkodami oraz abym odważnie szedł tam, gdzie tylko można dla Ciebie pracować i cierpieć; abym sam duchem Twoim napełniony, starał się go wszędzie wnosić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Prośba o dar modlitwy według bł. o. Jerzego Matulewicza

Panie, mój Boże, daj, abym umiał nieustannie się modlić, żyjąc i pracując w Twojej obecności; zawsze jednoczyć się z Twoją świętą wolą, stale odczuwać w sercu swoim obecność Twego najmilszego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który codziennie oddaje mi się w Ofierze mszy świętej. Daj mi we wnętrzu mojego serca i duszy, jakby w kaplicy, z Nim przebywać, mieszkać, radować się, pracować i cierpieć. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Prośba o wewnętrzną wolność według bł. o. Jerzego Matulewicza

Panie Jezu, udziel mi łaski, abym oczyścił wszystkie więzy łączące mnie z tym światem i tak się uwolnił od wszelkich ziemskich pragnień, aspiracji i projektów, abym mógł powiedzieć, że wszystko czynię dla Twojej chwały, wsparty Twoją łaską. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Litania do bł. Jerzego do prywatnego odmawiania

• Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
• Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
• Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
• Synu Odkupicielu świata, Boże
• Duchu Święty, Boże
• Święta Trójco, Jedyny Boże
• Maryjo bez grzechu poczęta – módl się za nami.
• Błogosławiony Arcybiskupie Jerzy
• Zawsze posłuszny Duchowi Świętemu
• Głęboko oddany Maryi Niepokalanej
• Wierny Synu Kościoła
• Dobry i mądry pasterzu
• Krzewicielu odnowy duchowej
• Odnowicielu i założycielu wspólnot zakonnych
• Opiekunie powołań zakonnych
• Patronie księży i biskupów
• Przyjacielu i natchnienie robotników
• Nauczycielu i mistrzu młodzieży
• Mężu silnej wiary
• Wzorze ciężkiej pracy i pobożności
• Miłośniku pokory i łagodności
• Kwiecie cierpliwości i opanowania
• Przekazicielu duchowej radości i pokoju
• Zakonniku zgody z sercem Boga
• Pokój czyniący między ludźmi i narodami
• Niezmordowany nauczycielu Ewangelii Chrystusa
• Dbający o publiczne sumienie
• Wzorze łaskawości dla wrogów
• Pełen miłości poszukiwaczu zagubionych dusz
• Ojcze i obrońco sierot
• Pocieszycielu chorych i ubogich
• Wzorze świętości naszych czasów
• Światło przewodnie dla odrodzenia naszego narodu
• Orędowniku przed Bogiem za dziećmi Litwy i Polski.
• Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
• Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
• Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami błogosławiony Jerzy.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się
Boże, który w sercu błogosławionego Jerzego, biskupa, rozpaliłeś płomień miłości do Chrystusa i Kościoła, spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem usilnie naśladowali Twojego Syna i umacniali Jego mistyczne Ciało.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o łaskę za przyczyną bł. Jerzego

Panie nasz i Ojcze, który otaczasz nas zawsze swoją opieką, zanoszę do Ciebie moje pokorne błaganie. Za wstawiennictwem błogosławionego Jerzego, który tak wiele wycierpiał dla Twojej chwały i dla rozwoju Twojego Królestwa na ziemi, udziel mi łaski, o którą Cię z ufnością proszę, obiecując wierniej niż dotąd żyć według Twoich przykazań. Amen.

Modlitwa o kanonizację bł. Jerzego

Przenajświętsza i niepodzielna Trójco, która w sercach wiernych sług Twoich mieszkanie sobie obierasz, a po śmierci nagradzasz ich zasługi chwałą nieba, spraw, prosimy Cię, aby sługa Twój, błogosławiony Jerzy, który pod opieką Niepokalanej Dziewicy Maryi z apostolską gorliwością służył wiernie Kościołowi, został zaliczony w poczet świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.