test
Głos Matulewicza 11_14_2016 Głos Matulewicza 10_13_2015 Głos Matulewicza 9_12_2015 Głos Matulewicza 8_11_2015 Głos Matulewicza 7_10_2015 Głos Matulewicza 6_9_2015 Głos Matulewicza 5_8_2015 Głos Matulewicza 4_7_2015 Głos Matulewicza 3_6_2015 Głos Matulewicza 2_5_2015 Głos Matulewicza 1_4_2015 Głos Matulewicza 3_3_2014 Głos Matulewicza 2_2_2014 Głos Matulewicza 1_1_2014

REDAKCJA

Redaktor prowadzący

ks. Paweł Piasecki

Z-ca redaktora prowadzącego

Jarosław Jabłoński

Kolegium redakcyjne

Katarzyna Jaworska

Maria Łukasiewicz

Daniela Śledź

Jan Rusin

Maria Banaszak

Bartosz Bagrowski

e - mail: glos.matulewicza@konin.lm.pl